preview

SOŠ hotelových služieb a obchodu Na Pántoch, Bratislava

(slané a sladké pečivo)

Naše SOU obchodné začalo svoju činnosť 1. septembra 1977 s cieľom zjednotiť teoretické vzdelávanie učňov s ich praktickou prípravou a súčasne aj mimoškolskou výchovou. Postupom času vzniklo viacero zaujímavých študíjnych programov. Počas Farm festu sa bude škola prezentovať ponukou rôznych druhov cukroviniek a pečiva.