preview

Imrich Horínek

(čalamáda, kvasená kapusta a uhorky)

Stupavská kaupsta sa považuje za najkvalitnejšiu a najlepšiu na Slovensku. Región je známy úrodnou pôdou a priaznivým podnebím na jej pestovanie. Za Márie Terézie sa stupavská kapusta vyvážala do Viedne na trhy. Kyslá sa vyrábala tu v konzervárni a zásobovalo sa ňou celé Československo.